Dạy cắt may áo cưới

Sách dạy cắt may váy cưới từ đơn giản đến phức tạp (khó)dạy trực tiếp cho học viên làm sản phẩm thật 100% may áo cưới đẹp nhất 2017-2018
Tự học viên cắt may váy cưới đẹp hoàn thiện sản phẩm (từ A-Z)
Cách làm váy cưới đẹp chi tiết cho học viên
Tự may váy cưới từ đơn giản cho đến khó nhất với thời gian ngắn hiệu quà cao.
Công thức may váy cưới để học viên tự ra rập (vẽ rập áo rồi cắt may)
Hướng dẫn may váy cưới đơn giản-các kiểu khó.
Học may áo cưới ở Hồng Thắng 60 hoàng hoa thám,P7,  bình thạnh TPHCM